Investor Relations

Investor Relations

Delårsrapport januari - mars 2020 Rabbalshede Kraft AB (publ)

- Nettoomsättningen uppgick mellan januari och mars till 79 299 (78 861) tkr.
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 19 076 (17 386) tkr
- Periodens resultat uppgick till 13 751 (5 565) tkr
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden 42 614 (47 231) tkr
- Balansomslutningen uppgick till 2 392 430 (2 320 527) tkr

Läs mer genom att hämta rapporten nedan


Anders Olsson
CFO
0525-197 12
anders.olsson@rabbalshedekraft.se

Detta är Rabbalshede Kraft

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 197 vindkraftverk varav 105 verk är i egen och samägd ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Bifogade filer

Ladda ner rapport

Publicerad: 19 maj 2020