Investor Relations

Investor Relations

Delårsrapport januari - september 2019 Rabbalshede Kraft AB (publ)

- Nettoomsättningen uppgick mellan januari och september till 180 844 (172 714) tkr.
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9 931 (5 679) tkr
- Periodens resultat uppgick till -16 592 (-25 733) tkr
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden 72 613 (37 244) tkr
- Balansomslutningen uppgick till 2 438 192 (2 250 824) tkr

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Samuelsson, Elhandelschef och IR-ansvarig
Tel. +46 (0) 525-197 13, +46 (0) 703 01 20 49 
E-mail; fredrik.samuelsson@rabbalshedekraft.se 

Detta är Rabbalshede Kraft
Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 197 vindkraftverk varav 105 verk är i egen och samägd ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se


Bifogade filer

Ladda ner rapport

Publicerad: 21 nov 2019