Investor Relations

Investor Relations

Delårsrapport Januari - Juni 2021 Rabbalshede Kraft AB (publ)

Utvecklingen och driften av våra vindparker fortlöper och vi har under kvartal 2 tagit över driften av vindkraftverken i Högen- och Sköllunga projekten. Vi har tre parker som är i början av byggfasen och flera projekt i utvecklings- och tillståndsfas. Vi undersöker hela tiden hur vi kan komplettera vindkraften med hjälp av andra energikällor och har under året utvecklat flera olika solkraftsprojekt i egen regi. Under april/maj 2021 har vi även tecknat samarbetsavtal med två utvecklingsbolag inom solkraft. Tillsammans har vi utformat lösningar som ska göra det enklare för fler företag att investera i hållbar energi.

För mer information, välkommen att kontakta:
 

Anders Olsson

CFO
0525-197 12
anders.olsson@rabbalshedekraft.se

På Rabbalshede Kraft är vi med och formar morgondagens energi. Vår drivkraft är att tillsammans med samarbetspartners och lokala aktörer utveckla och driva hållbara energilösningar. Genom långsiktigt ägande producerar vi el som kan levereras när det behövs, där det behövs. På en marknad där vi konkurrerar med globala aktörer erbjuder vi en unik flexibilitet och lokal förståelse – hela vägen från projektering, byggnation och drift, till förvaltningstjänster. Läs mer om våra tjänster och följ vår utveckling på: rabbalshedekraft.se


 

Bifogade filer

Ladda ner rapport

Publicerad: 19 aug 2021