Investor Relations

Investor Relations

Delårsrapport Januari - September 2020 Rabbalshede Kraft AB (publ)

- Nettoomsättningen uppgick mellan januari och september till 147 588 (180 844) tkr.
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -24 115 (9 931) tkr
- Periodens resultat uppgick till -45 360 (-16 592) tkr
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden 90 964 (50 619) tkr
- Balansomslutningen uppgick till 2 341 648 (2 438 192) tkr

Läs mer genom att ladda ned rapporten nedan.

Anders Olsson
CFO

Tel. +46 (0) 525-197 12
E-post: anders.olsson@rabbalshedekraft.se

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operative tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och vi förvaltar idag 143 vindkraftverk varav 83 verk är i egen eller samägd regi. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Bifogade filer

Ladda ner rapport

Publicerad: 18 nov 2020