Investor Relations

Investor Relations

Revisor

Vid årsstämman den 27 april 2017 valdes revisionsbolaget KPMG AB, med auktoriserade revisorn Fredrik Waern som ansvarig, för en mandatperiod intill utgången av årsstämman för verksamhetsåret 2017.

Fredrik Waern, f 1971. Auktoriserad revisor och medlem i Far, Verksam vid KPMG AB i Göteborg.