Investor Relations

Investor Relations

Revisionsutskott

Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott. Utskottets uppgift är att säkerställa kvalitén i bolagets finansiella rapportering. Utskottet skall rapportera iakttagelser och förslag till styrelsen.