Investor Relations

Investor Relations

Bolagsledning

* innehav per 31 mar 2017

Tillförordnad VD under mars 2019 är Mikael Kowal. Peter Wesslau tillträder som bolagets VD 1 april 2019.