Investor Relations

Investor Relations

Bolagstyrning

Bolagsstyrning definierar de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr företaget.

Styrelse

Vår styrelse består av sex personer under ledning av Bertil Villard

Bolagsledning

Möt Mads Miltersen och övriga fyra ledamöter av vår ledning