Investor Relations

Investor Relations

Tidigare bolagsstämmor

Tidigare årsstämmor i Rabbalshede Kraft AB

Årsstämma 2018

Extra bolagsstämma 2017

Årsstämma 2017

Årsstämma 2016

Extra bolagsstämma 2015

Årsstämma 2015