Investor Relations

Investor Relations

Bolagsstämma

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen är årsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Årsstämman fattar de övergripande besluten om bolagets verksamhet såsom bland annat ändringar i bolagsordning samt utser styrelse och revisorer.

Årsstämma för verksamhetsåret 2018 kommer att hållas torsdagen den 25 april 2019 kl 16:00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg.

 

För ytterligare information tag kontakt med:

IR-kontakt

contact image

Fredrik Samuelsson

Elhandelschef och IR-ansvarig

0525-197 13