Investor Relations

Investor Relations

Största aktieägarna

Aktieägarlistan per 2017-04-30. Aktieinnehavet omfattar eget, makas/makes/sambo, syskon eller släkt i rakt upp- eller nedstigande led samt juridisk person där personen har ett bestämmande inflytande.

Antalet aktier i bolaget uppgår totalt till 160 108 636 st.

Namn Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav (%) Röster (%)
Manor Group 347 500 72 683 334 45,61 45,04
Greystone - 33 264 705 20,78 19,67
Ernst Rosén Invest AB inkl. familjen Rosén 345 000 16 029 882 10,23 11,52
Thorén Jönsson familjen 307 500 5 329 325 3,52 4,97
Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola - 5 000 000 3,12 2,98
Nordea Investment Funds - 4 680 471 2,92 2,77
SEB Investment Management - 3 185 730 1,99 1,88
SEB Life International Assurance - 3 114 540 1,95 1,84
Tibia Konsult AB - 2 930 000 1,83 1,73
Trogen, Karl-Erling med familj och bolag
- 1 440 517 0,90 0,85