Investor Relations

Investor Relations

Emission 2021

Styrelsen i Rabbalshede Kraft har den 11 maj 2021, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 28 april 2021, beslutat om att Bolagets aktiekapital ska öka med högst 232 647 240 SEK genom en nyemission av högst 46 529 448 aktier av serie B i Bolaget.

Styrelsen i Rabbalshede Kraft AB (publ) har upprättat ett EU-tillväxtprospekt avseende den förestående företrädesemissionen av bolagets B-aktier. Prospektet har den 20 maj 2021, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Se länk till prospektet nedan.

Dokument
Prospekt 2021
Pressmeddelande 20 maj 2021
Pressmeddelande 11 maj 2021