Investor Relations

Investor Relations

Emission 2020

Styrelsen i Rabbalshede Kraft har den 5 november 2020 tagit i anspråk bemyndigandet beslutat av bolagsstämman den 28 april 2020 och fattat beslut om att bolagets aktiekapital ska öka med högst 142 298 795 SEK genom nyemission av högst 28 459 759 aktier av serie B i bolaget.

Styrelsen i Rabbalshede Kraft AB (publ) har upprättat ett EU-tillväxtprospekt avseende den förestående företrädesemissionen av bolagets B-aktier. Prospektet har den 9 november 2020, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Se länk till prospektet nedan.

Tidplan

Avstämningsdag: 2020-11-16
Teckningstid: 2020-11-18 – 2020-12-02
Offentliggörande av preliminärt utfall: 2020-12-08

Dokument

Prospekt 2020

Pressmeddelande 9 november 2020

Anmälningssedel teckning utan företrädesrätt


Länkar

Anmälningssedel teckning utan företrädesrätt