Investor Relations

Investor Relations

Aktiekapitalet

Utveckling av aktiekapitalet

År Händelse A-aktier B-aktier Kvotvärde Ökning
aktiekapita
Ackumulerat
aktiekapital
2005 juni Bolagsbildning
1 000 0 100 100 000 100 000
2006 juli Ändrat kvotvärde 99 000 0 1 0 100 000
2006 juli Nyemission 4 000 000 300 000 1 4 300 000 4 400 000
2006 aug Nyemission 1 600 000 0 1 1 600 000 6 000 000
2006 dec Nyemission 4 000 000 6 000 000 1 10 000 000 16 000 000
2007 nov Apportemission 0 8 000 000 1 8 000 000 24 000 000
2007 dec Fondemission 3:1 0 72 000 000 1 72 000 000 96 000 000
2008 jan Företrädesemission 0 24 000 000 1 24 000 000 120 000 000
2008 maj Företrädesemission 0 39 029 000 1 39 029 000 159 029 000
2008 maj Riktad emission 0 16 671 000 1 16 671 000 175 700 000
2008 juni Företrädesemission 300 000 0 1 300 000 176 000 000
2009 dec Nyemission 0 46 054 314 1 46 054 314 222 054 314
2010 april Riktad emission 0 6 1 6 222 054 320
2010 maj Omvänd split 1:10 0 0 10 0 222 054 320
2010 dec Aktieteckning pga. teckningsoptioner 0 482 500 10 4 825 000 226 879 320
2012 jun Företrädesemission 0 8 356 845 10 83 568 450 310 447 770
2013 jun Riktad emission 0 14 300 000 10 143 000 000 453 447 770
2013 jul Företrädesemission 0 29 480 153 10 294 801 530 748 249 300
2016 jan Företrädesemission 0 52 019 001 6 312 114 006 1 060 363 306
2016 jan Nedskrivning 0 0 6 299 299 722 761 063 584
2017 feb Riktad emission 0 33 264 705 5 166 323 525 927 387 109
2017 feb Nedskrivning 0 0 5 -126 843 931 800 543 178
2019 okt Nyemission 0 20 814 122 5 104 070 610 904 613 790
2020 dec Nyemission 0 28 459 759 9,5 270 367 711 1 174 981 501