Investor Relations

Vindkraftverk

Vi är ett av Sveriges ledande vindkraftsbolag och våra vindkraftverk har idag en samlad effekt på 266 MW. Vår ambition är offensiv och målet är att vårt innehav ska växa kraftigt under kommande år.

Har du frågor?

contact image

Anders Olsson

CFO

0525-197 12

Genom att optimera produktionen och leverera el till en låg kostnad per turbin, kan vi utveckla värdet i de vindkraftverk som vi äger och förvaltar. I och med att vi är en stor, oberoende aktör kan vi kombinera stordriftsfördelar med att ha bra samarbeten med ett flertal vindkraftsleverantörer. Det gör att vi kan erbjuda en attraktiv lösning för mindre vindkraftägare. Våra vindkraftverk har en hög produktionsbaserad tillgänglighet tack vare investeringar och ett väl utfört underhåll.

Läs mer