Investor Relations

Investera

Rabbalshede Kraft är verksamma i alla fyra svenska elområden, ända från Kalix till Falkenberg. Vi har sedan 2008 identifierat goda vindlägen där vi utvecklat nyckelfärdiga vindkraftverk och vindparker.

De vindparker som vi äger, deläger eller förvaltar producerade 1 200 GWh under 2017. Vår erfarenhet har gjort våra vindkraftverk effektiva och välskötta, vilket gör dem till en attraktiv investering.

Teknikutvecklingen inom vindkraft går snabbt. Högre, större och effektivare vindkraftverk gör det möjligt att etablera vindparker med lönsamhet till allt lägre elpriser. Den landbaserade vindkraften är konkurrenskraftig och är idag ett självklart alternativ för investerare på elmarknaden.

Vi vill utveckla vår portfölj och öka vårt innehav av vindkraftverk så att vi kan leverera mer hållbar el till den nordiska elmarknaden – eller direkt till företag och organisationer genom långsiktiga elhandelskontrakt. Samtidigt är vi öppna för ökat samarbete med aktörer som investera i hållbar vindkraft.

Investerar ni in i ett av våra vindkraftsprojekt kan ni utveckla det enligt era önskemål, samtidigt som ni kan känna er trygga i att vårt förarbete är genomfört med hög kvalitet.

1 200 GWh

producerade vi vid de 22 vindparker vi äger och förvaltar.

Läs mer