Hoppa till huvudinnehåll

Energiparker

Vårt erbjudande inom energiparker

Från vindpark till energipark!

På Rabbalshede Kraft tror vi på ett diversifierat system där vi nyttjar samtliga förnybara energislag för att skapa en pålitlig helhet som kan leverera grön energi året runt. Eftersom vi fortsätter att äga våra parker efter byggnation och driftsättning, kan vi utveckla våra befintliga vindparker genom att addera fler tekniker som solenergi, batterilagring och grön vätgas – och i framtiden kan fler energislag tillkomma. Just nu utvecklar vi vår första energipark i Femstenaberg.

Sol Vind Vätgas

Fördelar med energiparker

Vind- och solkraft är perfekta komplement till varandra! När det är soligt blåser det oftast inte så mycket och när det är blåsigt lyser solen ofta med sin frånvaro. Genom att kombinera olika kraftslag kan vi få en jämnare elproduktion och på så sätt leverera förnybar energi varje dag, året om – oavsett väder. När vi dessutom lägger till batterilagring eller produktion av grön vätgas kan vi få en ännu större energinytta från parken. 

Med energiparker kan vi säkerställa en jämnare leverans till elnätet när fler energislag samverkar. Dessutom är det mer effektivt och hållbart när vi låter olika resurser dela på samma infrastruktur, som exempelvis tillgången till elnät och vägar, men också skog och mark.

Visa mer

Förnybart oavsett väder


Vind- och solkraft är perfekta komplement till varandra.

En jämn leverans till elnätet


Med energiparker får vi en jämnare och mer flexibel leverans av förnybar el året om. När det behövs, där det behövs.

Effektivt och hållbart


Att låta olika resurser dela på samma infrastruktur.

Våra energiparksprojekt

Följ utvecklingen av vår första energipark i Femstenaberg.

Vindkraft
Femstenaberg

Femstenaberg

På Rabbalshede Kraft tror vi på ett system där vi nyttjar flera förnybara energislag för att skapa en pålitlig helhet som kan leverera grön energi året runt. Därför har vi som ambition att utveckla...
Vindpark Femstenaberg