Hoppa till huvudinnehåll

 

Vindkraft

Vårt erbjudande inom vindkraft

Vind i seglen sedan 2005!

Sedan 2005 har vi på Rabbalshede Kraft banat väg för den landbaserade vindkraftens utbredning i Sverige. I dag är vi en av landets ledande aktörer på området – med närmare 20 parker och en total produktionskapacitet på 1,1 TWh. Majoriteten av våra parker är strategiskt belägna på goda vindlägen i södra Sverige där elbehovet är som störst.

Fördelar med vindkraft

Vindkraften är en av de absolut viktigaste källorna till förnybar energi och kommer spela en avgörande roll i samhällets energiomställning. I dag står vindkraften för 12 procent av Sveriges totala elproduktion – en siffra som förväntas öka i takt med att behovet av förnybar el växer. Energimyndigheten beräknar att vindkraften kommer stå för mer än hälften av Sveriges elproduktion år 2045.

Fördelarna med vindkraft är många. Förutom att den är förnybar och praktiskt taget utsläppsfri är den i dag det mest kostnadseffektiva alternativet i den hållbara energimixen. Ingen elproduktion är helt fri från miljöpåverkan, men vindkraften har i jämförelse med andra kraftslag en mycket liten negativ påverkan. Den är dessutom relativt snabb att bygga ut på bred front – både på land och till havs. Detta är extra viktigt då elanvändningen kommer fortsätta peka uppåt under kommande år, speciellt när industri- och transportsektorn fasar ut fossila bränslen till förmån för hållbara alternativ. För att möta framtidens behov av förnybar el krävs därför att investeringarna i och utbyggnaden av vindkraften fortsätter i stor skala.

Visa mer

Utsläppsfri


Vindkraft orsakar inte några utsläpp av växthusgaser under drift.

Kostnadseffektiv


Landbaserad vindkraft har den lägsta totalkostnaden per producerad kilowattimme av alla energislag.

Förnybar


Vindenergi är en förnybar och oändlig energikälla. Dessutom är den gratis, till skillnad från kol och olja.

Framtiden är förnybar

Sedan 2005 har vi utvecklat nyckelfärdiga vindparker i nära samråd med lokala markägare och intressenter. I dag äger och driver vi över 20 parker, och en total produktionskapacitet på 1,1 TWh. Vi har också en utvecklingsportfölj om cirka 2 500 MW i olika faser. Majoriteten av våra parker är strategiskt belägna i södra Sverige för att vi ska kunna leverera närproducerad och förnybar el där behovet är som störst – och vårt mål är att fortsätta utveckla förnybara energikällor på platser där vi kan bidra mest. Här ingår vindparker, men även solcellsparker och vätgasanläggningar. Och såklart en kombination av dessa förnybara energislag, som tillsammans i hybridparker har kraften att leverera en jämnare och mer flexibel ström av grön energi året om. Där det behövs, när det behövs.

Visa mer

Vi här här för att stanna 

Vi har alltid tagit en långsiktig position i våra vindkraftsprojekt. Faktum är att vi än i dag äger alla våra vindparker och de allra flesta har vi utvecklat och byggt från grunden. Som en av Sveriges ledande aktörer på området har vi erfarenheten, kunskapen och resurserna att ta oss an vindkraftsprojekt genom alla faser – från projektering och byggnation till drifttagning och förvaltning. På en marknad där vi konkurrerar med globala aktörer kan vi erbjuda en unik flexibilitet och lokal förståelse. När du samarbetar med oss kan du alltid känna dig trygg med att du får en pålitlig partner med hög närvaro på alla platser våra turbiner snurrar – oavsett om du är markägare, företagare eller kommun.

Visa mer

Vill du kraftsamla tillsammans med oss?

Teknikutvecklingen inom vindkraft går snabbt. Högre, större och effektivare vindkraftverk gör det möjligt att bygga vindparker kostnadseffektivt. Den landbaserade vindkraften är konkurrenskraftig och är i dag ett självklart alternativ för markägare och företagare som vill investera i förnybar energi. Vi strävar ständigt efter att utveckla vår vindkraftsportfölj så att vi kan leverera ännu mer grön el till den nordiska elmarknaden – eller direkt till företag och organisationer genom långsiktiga elhandelskrontrakt. Genom att satsa på våra vindkraftsprojekt är du med och driver den hållbara utvecklingen framåt, samtidigt som du gör en grön och lönsam investering för framtiden. En vind-vind, helt enkelt!

Jag vill veta mer

Visa mer

Våra vindkraftsprojekt 

Här ser du ett urval av våra projekt inom vindkraft.

Vindkraft
Brattön-Sälelund

Brattön-Sälelund

Rabbalshede Kraft har ansökt om att etablera en ny vindpark cirka 13 kilometer nordost om Munkedal. Vindpark Brattön-Sälelund bedöms kunna rymma upp till nio vindkraftverk med en maximal totalhöjd om...
Vind
Vindkraft
Lönhult

Lönhult

I Aneby kommun utvecklar Rabbalshede Kraft vindkraftsparken Lönhult. Fullt utbyggd beräknas parken ha en årlig produktion på cirka 80 GWh.
wind
Vindkraft
Femstenaberg

Femstenaberg

På Rabbalshede Kraft tror vi på ett system där vi nyttjar flera förnybara energislag för att skapa en pålitlig helhet som kan leverera grön energi året runt. Därför har vi som ambition att utveckla...
Vindpark Femstenaberg
Vindkraft
Årjäng NV2

Årjäng NV2

I Årjäng bygger Rabbalshede Kraft vindkraftpark Årjäng NV2 som består av åtta vindkraftverk med en totalhöjd om 230 meter och en installerad effekt på 4,2 MW per turbin.
Årjäng NV2
Vindkraft
Skaveröd/Gurseröd

Skaveröd/Gurseröd

Vindpark Skaveröd/Gurseröd i Tanums kommun är belägen cirka tre kilometer öster om kommunens centralort Tanumshede. Parken omfattar 11 vindkraftverk med en årlig produktion på cirka 94 GWh.
Skaveröd

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Drift- och underhållschef
Lars Jacobsson
Lars Jacobsson
Bygg- och utvecklingschef
Tobias Nylander
Tobias Nylander