Hoppa till huvudinnehåll

Batterier

Vårt erbjudande inom batterilagring

Vi laddar framtiden.

I takt med att den förnybara energin byggs ut blir det allt viktigare att kunna lagra energi. Genom att komplettera våra parker med möjligheten till batterilagring kan vi stötta elnätet när det behövs och säkerställa en jämnare leverans av el. 

Fördelar med batterilagring

Batterilagring gör det möjligt att snabbt reagera på förändrade behov. Det ger oss flexibilitet att anpassa oss till variationer i elproduktion och efterfrågan, vilket är avgörande i dagens dynamiska energilandskap. Genom att lagra energi när all el som produceras inte behövs kan vi leverera den till Svenska kraftnät som stödtjänst när elproduktionen inte räcker till. Och när elnätet behöver mindre el kan vi, som en tjänst till Svenska Kraftnät, passa på att ladda batteriet. Genom att lagra el som produceras när den är mindre efterfrågad och sälja den när elen är behövs mer bidrar vi till att stötta och säkerställa balansen i kraftsystemet.

Visa mer

En jämn leverans till nätet


Med batterilagring får vi en jämnare och mer flexibel leverans av förnybar el året om.

Stabilitet i kraftsystemet


El kan levereras som stödtjänst till Svenska Kraftnät när elproduktionen inte räcker till.

Lokal effektresurs


Batterier kan nyttjas för att balansera lokalnät och därmed möjliggöra fler anslutningar.

Våra batteriprojekt

Här kan du följa ett urval av våra projekt inom batterilagring.

Batterier
Femstenaberg

Femstenaberg

I Femstenaberg i Strömstad kommun utvecklar vi just nu vår allra första energipark där vindkraft och solkraft kompletteras med batterilagring. Under våren 2024 fattade vi ett investeringsbeslut om att...
Batterilagring, blixtar

Har du frågor? Hör av dig så berättar vi mer!

Verksamhetsutvecklare
Tobias Lundberg
Tobias Lundberg
Bygg- och utvecklingschef
Tobias Nylander
Tobias Nylander