Hoppa till huvudinnehåll

 

Grön vätgas

Vårt erbjudande inom grön vätgas

Gasen i botten mot en förnybar framtid!

Rabbalshede Kraft har vi en unik position att producera grön vätgas med hjälp av el från våra sol- och vindkraftsanläggningar. Tack vare att våra förnybara anläggningar är strategiskt belägna nära motorvägar och industrier kan vi dessutom enkelt leverera vätgasen direkt till potentiella kunder i närområdet. Smidigt, närproducerat och 100% förnybart!

Framtidens bränsle

Grön vätgas går från klarhet till klarhet vad gäller dess roll i omställningen mot ett hållbart och fossilfritt samhälle. Något som har blivit extra tydligt i och med EU:s storsatsning på området, där grön vätgas lyfts fram som en hörnsten för att lyckas nå målet om ett klimatneutralt Europa senast 2050. Som energibärare kan den gröna vätgasen bidra till att ställa om framför allt transportsektorn och industrin – två sektorer som står för merparten av alla koldioxidutsläpp. Inom transportsektorn kan vätgasen nyttjas som drivmedel för exempelvis tung trafik och sjöfart, där batterier inte räcker till. Och inom industrin kan grön vätgas ersätta den fossilbaserade vätgasen som i dag används i flertalet industriella och kemiska processer. En annan fördel med vätgas är att den kan användas för energilagring, till exempel när sol- och vindkraften producerar mer energi än vad elnätet behöver.

Visa mer

100 % förnybar


Grön vätgas framställs med hjälp av förnybar energi och är på så vis helt fri från koldioxidutsläpp.

Lagringsbar


Lagrad vätgas innehåller mer energi per kilo än batterier, vilket spelar stor roll i fordon.

Mångsidig


Grön vätgas kan omvandlas till elektricitet eller syntetiskt bränsle och användas inom industrin, tung transport och sjöfart.

Så producerar vi grön vätgas

För att producera grön vätgas krävs egentligen bara två ingredienser: el och vatten. På Rabbalshede Kraft har vi möjlighet att framställa grön vätgas direkt i våra förnybara parker, där elen från framför allt våra vindkraftverk utgör den gröna motorn i vätgasproduktionen. Det går till så här: vi bygger en vätgasanläggning i direkt anslutning till en av våra förnybara parker och sammankopplar den med parkens interna elnät. Elen som genereras i parken kan vi antingen mata ut på elnätet eller direkt in i en elektrolysör, som tillsammans med vatten bildar hundraprocentigt grön vätgas, samt restprodukter i form av syrgas och spillvärme.

Visa mer

Närproducerat och lokalt

Tack vare att vi äger alla våra förnybara parker har vi på Rabbalshede Kraft en unik position att framställa grön vätgas i egen regi – hela vägen från elektron till molekyl. Elen som produceras i våra parker kan antingen stötta elnätet när det råder underskott på el, eller användas till vätgasproduktion när det råder överskott. Och eftersom våra anläggningar dessutom är strategiskt belägna nära motorvägar kan vi med hjälp av korta vägtransporter eller pipelines enkelt leverera vätgasen direkt till våra slutkunder. Restprodukterna som uppstår i produktion kan i sin tur säljas vidare till fjärrvärmenätet eller andra närliggande användare – till exempel lokala fiskodlingar. Resultatet är ett slutet och förnybart ekosystem där ingenting går till spillo.

Visa mer

Vill du köpa grön vätgas av oss?

På Rabbalshede Kraft har vi en unik position att producera grön vätgas direkt i våra förnybara parker. Har du en tankstation eller bedriver du en verksamhet som vill ställa om med hjälp av grön vätgas? Hör av dig – tillsammans lägger vi gasen i botten mot en förnybar framtid!

Jag vill veta mer

Följ vårt pilotprojekt

Vårt pilotprojekt "Den gröna vätgasen" är ett samarbetsprojekt av det första i sitt slag. Projektet har beviljats stöd från Naturvårdverkets initiativ "Klimatklivet" som stödjer lokala klimatinvesteringar för största möjliga klimatnytta. Ambitionen är att producera grön vätgas direkt från våra egna vindkraftverk. I maj 2024 lämnade vi in vår ansökan, och hoppas på byggstart redan 2025!

Jag vill veta mer

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Bygg- och utvecklingschef
Tobias Nylander
Tobias Nylander