Investor Relations

Investor Relations

Aktien

Bolaget och dess aktier är anslutna till det elektroniska värdepapperssystemet, VP-systemet, med Euroclear Sweden AB som central värdepappersförvaltare. Aktierna är inte marknadsnoterade, bolaget förbereder en ansökan om notering på NASDAQ OMX Stockholm.

Rabbalshede Kraft inleder handel via Alternativa Listan

Rabbalshede Krafts styrelse har i april 2014 beslutat att inleda handel i bolagets aktie på Alternativa aktiemarknaden (”Alternativa”) via Alternativa Listan. På Alternativa Listan kan köpare och säljare följa kursinformation samt genomföra handel regelbundet.

Alternativa är en marknadsplats för handel i onoterade aktier och står sedan 2003 under Finansinspektionens tillsyn.

Handel via Alternativa Listan sker regelbundet en gång per månad för att samla och skapa likviditet i aktien. Varje handelsperiod består av fyra dagar.

Köpare och säljare kan handla direkt hos Alternativa eller via de flesta banker och mäklarfirmor.

Köp- och säljorder läggs via Alternativas hemsida www.alternativa.se, via e-post info@alternativa.se eller per telefon 08-673 17 90 direkt till Alternativa.

Kurser från handeln finns förutom på Alternativas hemsida bland annat på di.se, svd.se, dn.se och i tidningen Dagens Industri på måndagar.

För mer information

Alternativa listan