Årjäng NV 2

 • Länsstyrelsen i Örebro län har beviljat miljötillstånd för åtta vindkraftverk med höjden 200 m, miljötillståndet har vunnit laga kraft juli 2014. Området är beläget fem km väster om Årjängs tätort.

 • Samråd om föreslagna ändringar i befintligt tillstånd pågår 2 januari - 16 februari 2018. 

 • Föreslagna ändringar: 
  - Höjning till max 240 meters totalhöjd på verken. 
  - Förlänga tillståndstiden till 35 år från det att ändringsansökan vinner laga kraft. 
  - Förlänga igångsättningstiden till fem år från det att beslut om ändringsansökan vunnit laga kraft. 
  - Lägga till inventering nattskärra i kontrollprogrammen för bygg- och drifttid. 
  - Ta bort villkor 15 om hänsyn nattskärra. 
  - Lägga till uppföljning av smålommens häckningsresultat i kontrollprogram för drifttid. 
  - Lägga till en infart till vindparken.

 • Se mer information under flikarna Dokument respektive Fotomontage här ovan.
 • Tisdagen den 23 januari 2018 kl. 15:30-19:30 hålls Öppet hus, i Årjäng Folkets Hus, där vi informerar, besvarar frågor och tar emot synpunkter på föreslagna ändringar. 
 • Synpunkter på projektet kan lämnas skriftligen under Öppet hus eller skickas till info@rabbalshedekraft.se eller till Rabbalshede Kraft, Projekt Årjäng NV 2, Marknadsvägen 1, 457 55 Rabbalshede 
  Skriftliga synpunkter ska vara Rabbalshede Kraft tillhanda senast fredag 16 februari. 
Fotopunktskarta 171130.jpg
Fotopunktskarta 171130.jpg
FP1 Camping Sommarvik, 8 verk - Huvudalternativ 240 m.jpg
FP1 Camping Sommarvik, 8 verk - Huvudalternativ 240 m.jpg
FP1 Camping Sommarvik, 8 verk - Nollalternativ 200 m.jpg
FP1 Camping Sommarvik, 8 verk - Nollalternativ 200 m.jpg
FP2 Årjäng Årmansväg, 8 verk - Huvudalternativ 240 m.jpg
FP2 Årjäng Årmansväg, 8 verk - Huvudalternativ 240 m.jpg
FP2 Årjäng Årmansväg, 8 verk - Nollalternativ 200 m.jpg
FP2 Årjäng Årmansväg, 8 verk - Nollalternativ 200 m.jpg
FP3 Fölsbyn, 8 verk - Huvudalternativ 240 m.jpg
FP3 Fölsbyn, 8 verk - Huvudalternativ 240 m.jpg
FP3 Fölsbyn, 8 verk - Nollalternativ 200 m.jpg
FP3 Fölsbyn, 8 verk - Nollalternativ 200 m.jpg
FP4 Fjällby, 8 verk - Huvudalternativ 240 m.jpg
FP4 Fjällby, 8 verk - Huvudalternativ 240 m.jpg
FP4 Fjällby, 8 verk - Nollalternativ 200 m.jpg
FP4 Fjällby, 8 verk - Nollalternativ 200 m.jpg
FP5 Södra Holmerud, 8 verk - Huvudalternativ 240 m.jpg
FP5 Södra Holmerud, 8 verk - Huvudalternativ 240 m.jpg
FP5 Södra Holmerud, 8 verk - Nollalternativ 200 m.jpg
FP5 Södra Holmerud, 8 verk - Nollalternativ 200 m.jpg
FP6 Mölnerud, 8 verk - Huvudalternativ 240 m.jpg
FP6 Mölnerud, 8 verk - Huvudalternativ 240 m.jpg
FP6 Mölnerud, 8 verk - Nollalternativ 200 m.jpg
FP6 Mölnerud, 8 verk - Nollalternativ 200 m.jpg
FP7 Knusperud, 8 verk - Huvudalternativ 240 m.jpg
FP7 Knusperud, 8 verk - Huvudalternativ 240 m.jpg
FP7 Knusperud, 8 verk - Nollalternativ 200 m.jpg
FP7 Knusperud, 8 verk - Nollalternativ 200 m.jpg
FP8 Åslanda, 8 verk - Huvudalternativ 240 m.jpg
FP8 Åslanda, 8 verk - Huvudalternativ 240 m.jpg
FP8 Åslanda, 8 verk - Nollalternativ 200 m.jpg
FP8 Åslanda, 8 verk - Nollalternativ 200 m.jpg