Rödbergsfjället

Rabbalshede Kraft förvaltar vindpark Rödbergsfjället om åtta vindkraftverk för Power Wind Partners. 

Fakta om vindparken

Startdatum
jan 2008
Årsproduktion
47 GWh
Totaleffekt
16 MW
Vindkraftverk
8 st
Fabrikat
Vestas

Vindpark Rödbergsfjället i Vansbro kommun omfattar totalt åtta vindkraftverk á 2 MW av modell Vestas V90.

Rödbergsfjället Vind AB (Power Wind Partners) äger vindkraftverken vilka Rabbalshede Kraft förvaltar sedan 2016.

Vindparken har en beräknad årsproduktion om 47 GWh.