Tyft

Rabbalshede Kraft förvaltar ett vindkraftverk på Tyft för Tanums kommun. 

Fakta om vindparken

Startdatum
okt 2014
Årsproduktion
8 GWh
Totaleffekt
3,3 MW
Vindkraftverk
1 st
Fabrikat
Vestas

Vindpark Tyft i Tanums kommun omfattar ett vindkraftverk á 3,3 MW av modell Vestas.

Tanums kommun äger vindkraftverket vilket Rabbalshede Kraft förvaltar sedan driftstart 2014.