Dingle-Skogen

Rabbalshede Kraft förvaltar 12 vindkraftverk som ägs av bolaget samt två vindkraftverk som ägs av Göteborgs stift i vindpark Dingle-Skogen

Fakta om vindparken

Startdatum
nov 2013
Årsproduktion
10 GWh
Totaleffekt
4,6 MW
Vindkraftverk
2 st
Fabrikat
Enercon
  • Vindpark Dingle-Skogen omfattar totalt 14 vindkraftverk á 2,3 MW av modell Enercon.
  • Rabbalshede Kraft äger 12 verk och Göteborgs stift äger 2 verk
  • Rabbalshede Kraft har projekterat, upphandlat och byggt hela vindparken.
  • Rabbalshede Kraft har samordningsansvar för drift och underhåll av hela vindparken.