Säliträdberget

Rabbalshede Kraft förvaltar åtta vindkraftverk i vindpark Säliträdberget för Power Wind Partners.

Fakta om vindparken

Startdatum
feb 2009
Årsproduktion
44 GWh
Totaleffekt
16 MW
Vindkraftverk
8 st
Fabrikat
Vestas

Vindpark Säliträdberget i Mora kommun omfattar åtta vindkraftverk á 2 MW av modell Vestas V90.

Säliträdberget Vind AB (Power Wind Partners) äger vindkraftverken vilka Rabbalshede Kraft förvaltar sedan 2016.

Vindparken har en beräknad årsproduktion om 44 GWh.