Lyse

Rabbalshede Kraft förvaltar två vindkraftverk åt LEVA i Lysekil med en produktionskapacitet om 17 GWh.

Fakta om vindparken

Startdatum
jan 2008
Årsproduktion
17 GWh
Totaleffekt
6 MW
Vindkraftverk
2 st
Fabrikat
WinWind

Rabbalshede Kraft förvaltar sedan 2016 två vindkraftverk för LEVA i Lysekil.

Vindkraftverken står intill Preemraff och har en årlig produktionskapacitet om 17 GWh.