Braehus

Rabbalshede Kraft förvaltar fem vindkraftverk i vindpark Braehus för Power Wind Partners.

Fakta om vindparken

Startdatum
feb 2011
Årsproduktion
32 GWh
Totaleffekt
11,5 MW
Vindkraftverk
5 st
Fabrikat
Siemens

Vindpark Braehus i Jönköpings kommun omfattar totalt nio vindkraftverk á 2,3 MW av modell Siemens SWT-101.

Braehus Vind AB (Power Wind Partners) äger fem vindkraftverk i vindparken vilka Rabbalshede Kraft förvaltar sedan 2016.

De fem vindkraftverken beräknas producera 32 GWh per år.