Kulltorp

Rabbalshede Kraft förvaltar fyra vindkraftverk i vindpark Kulltorp för Gnosjö Energi. 

Fakta om vindparken

Startdatum
jan 2009
Årsproduktion
23 GWh
Totaleffekt
10 MW
Vindkraftverk
4 st
Fabrikat
Nordex

Vindpark Kulltorp i Gnosjö kommun omfattar fyra vindkraftverk á 2,5 MW av modell Nordex N90.

Gnosjö Energi AB äger vindkraftverken vilka Rabbalshede Kraft förvaltar sedan 2017.

Vindparken har en beräknad årsproduktion om 23 GWh.