Bliekevare

Rabbalshede Kraft förvaltar 18 vindkraftverk i vindpark Bliekevare för Power Wind Partners, Dorotea kommun samt Kvarkenvinden. 

Fakta om vindparken

Startdatum
apr 2009
Årsproduktion
94 GWh
Totaleffekt
36 MW
Vindkraftverk
18 st
Fabrikat
Vestas

Vindpark Bliekevare i Dorotea kommun omfattar totalt 18 vindkraftverk á 2 MW av modell Vestas V90.

Bliekevare Vind AB (Power Wind Partners) äger 16 verk, Dorotea kommun äger ett verk och Kvarkenvinden äger ett verk. 

Hela vindparken har en beräknad årsproduktion om 94 GWh

Rabbalshede Kraft har förvaltningsavtal för hela vindparken sedan 2016.