Töftedalsfjället

Rabbalshede Kraft förvaltar vindpark Töftedalsfjället om 21 vindkraftverk, varav tio ägs av bolaget och elva av externa partners. Produktionskapaciteten för hela vindparken uppgår till 129 GWh.

Fakta om vindparken

Startdatum
maj 2011
Årsproduktion
73 GWh
Totaleffekt
25,3 MW
Vindkraftverk
11 st
Fabrikat
Siemens
  • Vindpark Töftedalsfjället omfattar totalt 21 verk á 2,3 MW av modell Siemens. 
  • Rabbalshede Kraft har projekterat, upphandlat och byggt hela vindparken.
  • Rabbalshede Kraft äger 10 verk, Göteborg Energi AB äger 9 verk, föreningen VästanVind äger ett och en markägare äger ett verk.
  • Rabbalshede Kraft har samordningsansvar för drift och underhåll av hela vindparken.