Granberg

Rabbalshede Kraft förvaltar vindpark Granberg om fem vindkraftverk för Power Wind Partners.

Fakta om vindparken

Startdatum
mar 2011
Årsproduktion
27 GWh
Totaleffekt
10 MW
Vindkraftverk
5 st
Fabrikat
Vestas

Vindpark Granberg i Älvdalens kommun omfattar fem vindkraftverk á 2 MW av modell Vestas V90.

Granberg Vind AB (Power Wind Partners) äger vindkraftverken vilka Rabbalshede Kraft förvaltar sedan 2016.

De fem vindkraftverken beräknas producera 27 GWh per år.