Dingle-Skogen

Vindparken omfattar 14 vindkraftverk á 2,3 MW av modell Enercon, Rabbalshede Kraft äger 12 verk.

Fakta om vindparken

Startdatum
nov 2013
Årsproduktion
68 GWh
Totaleffekt
28 MW
Vindkraftverk
12 st
Fabrikat
Enercon
  • Vindparken omfattar 14 vindkraftverk á 2,3 MW av modell Enercon varav Rabbalshede Kraft äger 12 verk och Göteborgs stift äger 2 verk.
  • Markarbeten har skett i samarbete med NCC som svarat för byggnation av vägar.
  • Fortum är nätägare i området.
  • Vindparken omfattar de tre områdena Dingle-Skogen, Hällevadsholm Väster och Ås. Munkedals kommun har beviljat bygglov och godkänt miljöanmälan. Bygglovet på Ås vann laga kraft i oktober 2011.
  • Rabbalshede Kraft tecknat avtal med Göteborgs stift i maj 2012 om att sälja två vindkraftverk i vindparken, se pressmeddelande >>
Dingle-Skogen karta med fotopunkter
Dingle-Skogen karta med fotopunkter
Dingle-Skogen från Julseröd
Dingle-Skogen från Julseröd
Dingle-Skogen från rondellen i Dingle
Dingle-Skogen från rondellen i Dingle
Hällevadsholm Väster karta med fotopunkter
Hällevadsholm Väster karta med fotopunkter
Hällevadsholm Väster från badplatsen
Hällevadsholm Väster från badplatsen
Hällevadsholm Väster från Stenehed (1)
Hällevadsholm Väster från Stenehed (1)
Hällevadsholm Väster från Stenehed (2)
Hällevadsholm Väster från Stenehed (2)
Ås karta med fotopunkter
Ås karta med fotopunkter
Ås Fotopunkt 1 från E6
Ås Fotopunkt 1 från E6
Ås Fotopunkt 2 Bärfendals kyrka
Ås Fotopunkt 2 Bärfendals kyrka
Ås Fotomontage 3 Stora Hedum
Ås Fotomontage 3 Stora Hedum
Ås Fotomontage 4 Röd
Ås Fotomontage 4 Röd
Ås Fotomontage 5 Rönningen
Ås Fotomontage 5 Rönningen
Byggnation
Byggnation av vägar och platser
Byggnation av vägar och platser
Byggnation av vägar och platser
Byggnation av vägar och platser
Byggnation av vägar
Byggnation av vägar
Byggnation av fundament
Byggnation av fundament
Montage
Montage
Montage
Montage
Montage
Montage
Montage
Montage
Montage
Montage
Montage
Montage
Vindkraftverk på Ås
Vindkraftverk på Ås
Vindpark Dingle-Skogen
Vindpark Dingle-Skogen
Vindkraftverk på Ås
Vindkraftverk på Ås
Vindkraftverk på Ås
Vindkraftverk på Ås