Brattön

Vindpark Brattön i Munkedals kommun omfattar sex vindkraftverk á 2,5 MW av modell Nordex (N90).

Fakta om vindparken

Startdatum
aug 2010
Årsproduktion
35 GWh
Totaleffekt
15 MW
Vindkraftverk
6 st
Fabrikat
Nordex (N90)
  • Vindpark Brattön omfattar sex vindkraftverk á 2,5 MW av modell Nordex (N90)
  • Beräknad årsproduktion 35 GWh
  • Byggnation av vägar, platser, fundament och elnät vart klart i början av 2010
  • Leverans och montering av verk skedde under mars/april 2010
  • Vindkraftverkens namn
Byggnation
Byggnation vindpark Brattön - foto Benny Ottosson
Byggnation vindpark Brattön - foto Benny Ottosson
Byggnation vindpark Brattön - foto Benny Ottosson
Byggnation vindpark Brattön - foto Benny Ottosson
Byggnation vindpark Brattön - foto Benny Ottosson
Byggnation vindpark Brattön - foto Benny Ottosson
Vindpark Brattön - foto Benny Ottosson
Vindpark Brattön - foto Benny Ottosson
Vindpark Brattön - foto Benny Ottosson
Vindpark Brattön - foto Benny Ottosson
Vindpark Brattön - foto Benny Ottosson
Vindpark Brattön - foto Benny Ottosson
Vindpark Brattön - foto Benny Ottosson
Vindpark Brattön - foto Benny Ottosson
Vindpark Brattön - foto Benny Ottosson
Vindpark Brattön - foto Benny Ottosson
Vindpark Brattön - foto Benny Ottosson
Vindpark Brattön - foto Benny Ottosson
Vindpark Brattön - foto Peter Bjelkengren
Vindpark Brattön - foto Peter Bjelkengren
Invigning
Vindpark Brattön
Vindpark Brattön
Vindpark Brattön
Vindpark Brattön
Besökare
Besökare
Besökare
Besökare
Underhållning Janssons Frestelse
Underhållning Janssons Frestelse
Nordex
Nordex
Talare Torgny Bergh, Rabbalshede Krafts styrelseordförande
Talare Torgny Bergh, Rabbalshede Krafts styrelseordförande
Talare Thomas Linnard, VD
Talare Thomas Linnard, VD
Talare Alf Sifversson, kommunstyrelsen ordförande Munkedals kommun
Talare Alf Sifversson, kommunstyrelsen ordförande Munkedals kommun
Talare Stefan Mattsson, Mattsson Gruppen Uddevalla
Talare Stefan Mattsson, Mattsson Gruppen Uddevalla
Besökare
Besökare
Vertical Pro
Vertical Pro
Vertical Pro
Vertical Pro
Besökare
Besökare
Personal Rabbalshede Kraft
Personal Rabbalshede Kraft