Lyrestad

Vindparken omfattar 22 vindkraftverk av modell Vestas V126-3,45 MW med en produktionskapacitet om 234 GWh

Fakta om vindparken

Startdatum
jun 2016
Årsproduktion
234 GWh
Totaleffekt
76 MW
Vindkraftverk
22 st
Fabrikat
Vestas
 • Rabbalshede Kraft och investmentbolaget Ardian Infrastruktur bygger 22 vindkraftverk söder om Lyrestad i Mariestad och Töreboda kommuner.
 • Årsproduktionen om 234 GWh kommer att köpas av Google genom ett långsiktigt elhandelsavtal, se pressmeddelande juni 2016.
 • Byggnation påbörjades försommaren 2016.
 • Anläggningsarbetet utförs av Skanska som ansvarar för markarbeten, vägar samt betongfundament. Ellevio ansvarar för nätanslutning. 
 • Vindkraftverken som skall levereras är av modell Vestas med effekt om 3,45 MW
 • Vindparken beräknas vara i drift hösten 2017.
 • Rabbalshede Kraft och Ardian Infrastruktur driver vindparken genom ett gemensamt bolag där Rabbalshede Kraft äger 25 procent av aktierna. 

 • Samråd med kommuner och länsstyrelse hölls november 2010
 • Samråd med allmänheten hölls november 2010
 • Tillståndsansökan lämnades in till Länsstyrelsen i Västra Götaland under november 2011
 • Länsstyrelsen i Västra Götaland har beviljat miljötillstånd för 22 vindkraftverk med totalhöjden 200m. Miljötillståndet vann laga kraft under januari 2014
Fotoplatser
Fotoplatser
Berga
Berga
Enåsa
Enåsa
Fredsberg
Fredsberg
Rogstorp
Rogstorp
Rud
Rud
Töreboda
Töreboda
Byggnation
Bild 1.jpg
Bild 1.jpg
Bild 2.jpg
Bild 2.jpg
Bild 3.jpg
Bild 3.jpg
Bild 4.jpg
Bild 4.jpg
Bild 5.JPG
Bild 5.JPG