Kil

Vindpark Kil i Tanums kommun omfattar fyra vindkraftverk á 2 MW av modell Enercon E82.

Fakta om vindparken

Startdatum
aug 2009
Årsproduktion
20 GWh
Totaleffekt
8 MW
Vindkraftverk
4 st
Fabrikat
Enercon E82
  • Vindpark Kil består av fyra vindkraftverk á 2,0 MW av modell Enercon E82
  • Beräknad årsproduktion 20 GWh, vilket motsvarar hushållsel till ca 3 300 hushåll (6 000 kWh/år)
  • Byggnation av vägar och platser startade oktober 2007
  • El-anslutning juni 2009
  • Montering pågick under juni/juli 2009
  • Invigdes i 2009 av infrastrukturminister Åsa Torstensson
Bilder vindparken
Vindpark Kil - foto Benny Ottosson
Vindpark Kil - foto Benny Ottosson
Vindpark Kil - foto Benny Ottosson
Vindpark Kil - foto Benny Ottosson
Foto Jessika Ung
Foto Jessika Ung
Vindpark Kil - foto www.perpixel.se
Vindpark Kil - foto www.perpixel.se
Solnedgång - foto Jessika Ung
Solnedgång - foto Jessika Ung
Foto Jessika Ung
Foto Jessika Ung
Bilder byggnation
Byggnation vindpark Kil - foto Jessika Ung
Byggnation vindpark Kil - foto Jessika Ung
Montage - foto Carl-Magnus Forslund
Montage - foto Carl-Magnus Forslund
Byggnation vindpark Kil - foto Jessika Ung
Byggnation vindpark Kil - foto Jessika Ung
Byggnation vindpark Kil - foto Jessika Ung
Byggnation vindpark Kil - foto Jessika Ung
Vindpark Kil - foto Jessika Ung
Vindpark Kil - foto Jessika Ung
Vindpark Kil - foto Jessika Ung
Vindpark Kil - foto Jessika Ung
7.jpg
7.jpg
Vindpark Kil - foto Carl-Magnus Forslund
Vindpark Kil - foto Carl-Magnus Forslund
Montage - foto Carl-Magnus Forslund
Montage - foto Carl-Magnus Forslund
Bilder invigningen
Marie Fossum, Fortum - foto Jessika Ung
Marie Fossum, Fortum - foto Jessika Ung
Invigning Kil - foto Jessika Ung
Invigning Kil - foto Jessika Ung
Invigning Kil - foto Jessika Ung
Invigning Kil - foto Jessika Ung
Invigning Kil - foto Jessika Ung
Invigning Kil - foto Jessika Ung
Invigning Kil - foto Jessika Ung
Invigning Kil - foto Jessika Ung
f.d. infrastrukturminister Åsa Torstensson - foto Jessika Ung
f.d. infrastrukturminister Åsa Torstensson - foto Jessika Ung
Kommunstyrelsensordf. Clas-Åke Sörkvist - foto Jessika Ung
Kommunstyrelsensordf. Clas-Åke Sörkvist - foto Jessika Ung
Musiken - foto Jessika Ung
Musiken - foto Jessika Ung