Skaveröd/Gurseröd

Vindparken omfattar 11 vindkraftverk av modell Vestas V112-3MW.

Fakta om vindparken

Startdatum
dec 2014
Årsproduktion
94 GWh
Totaleffekt
33 MW
Vindkraftverk
11 st
Fabrikat
Vestas
  • Vindpark Skaveröd/Gurseröd omfattar 11 vindkraftverk av modell Vestas 112-3MW
  • Beräknad årsproduktion 94 GWh
  • Byggnation påbörjades i juli 2013 
  • Svevia ansvarade för byggnation av vägar och infrastruktur inklusive IKN-nät
  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beviljat miljötillstånd för 11 verk. Miljötillståndet vann laga kraft under november 2011
  • Miljökonsekvensbeskrivningen och tillståndsansökan lämnades in till Länsstyrelsen i augusti 2009
  • Vindparken ligger öster om Tanumshede inom ett område som ingår i kommunens vindbruksplan

         * Bilderna är tagna av fotograf Lars Brander

Byggnation
01.jpg
01.jpg
02.jpg
02.jpg
03.jpg
03.jpg
04.jpg
04.jpg
05.jpg
05.jpg
06.jpg
06.jpg
07.jpg
07.jpg
08.jpg
08.jpg
09.jpg
09.jpg
10.jpg
10.jpg
11.jpg
11.jpg
12.jpg
12.jpg
13.jpg
13.jpg
14.jpg
14.jpg
15.jpg
15.jpg
16.jpg
16.jpg