Hud

Vindpark Hud i Tanums kommun omfattar sex vindkraftverk á 2,5 MW av modell Nordex (N90).

Fakta om vindparken

Startdatum
jun 2008
Årsproduktion
38 GWh
Totaleffekt
15 MW
Vindkraftverk
6 st
Fabrikat
Nordex (N90)
 • Vindparken består av sex vindkraftverk á 2,5 MW modell Nordex (N90). Navhöjd 100 m och rotordiameter 90 m.
 • Beräknad årsproduktion 38 GWh.
 • Vägar, platser, fundament, dragning av el-kablar och optiskt fibernät var klart december 2007
 • Leverans av tornen, vecka 10, 2008
 • Leverans och montering av byggkran, vecka 12, 2008
 • Montering av verken, vecka 13-16, 2008
 • El anslutning, maj 2008
 • Successiv driftsättning under maj 2008
 • Invigdes av landshövding Lars Bäckström i juni 2008
 • Fundamenten på Hud är av typen BergAdapter, se ritning, och bilder.
 • Vindkraftverkens namn
1.jpg
1.jpg
2.jpg
2.jpg
3a.jpg
3a.jpg
3b.jpg
3b.jpg
4.jpg
4.jpg
5.jpg
5.jpg
6.jpg
6.jpg
7.jpg
7.jpg
8.jpg
8.jpg
karta.jpg
karta.jpg
Bilder vindparken
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto www.perpixel.se
Foto www.perpixel.se
Foto www.perpixel.se
Foto www.perpixel.se
Foto www.perpixel.se
Foto www.perpixel.se
Bilder drift och underhåll
1.jpg
1.jpg
2.jpg
2.jpg
3.jpg
3.jpg
4.jpg
4.jpg
5.jpg
5.jpg
6.jpg
6.jpg
Bilder byggnation
Foto Jessika Ung
Foto Jessika Ung
Foto Jessika Ung
Foto Jessika Ung
Foto Jessika Ung
Foto Jessika Ung
Foto Jessika Ung
Foto Jessika Ung
Foto Jessika Ung
Foto Jessika Ung
Foto Jessika Ung
Foto Jessika Ung
Byggnation av fundament
1.jpg
1.jpg
2.jpg
2.jpg
3.jpg
3.jpg
4.jpg
4.jpg
5.jpg
5.jpg
6.jpg
6.jpg
7.jpg
7.jpg
Platser och Vägar
karta.jpg
karta.jpg
platsverk1.jpg
platsverk1.jpg
platsverk2.jpg
platsverk2.jpg
platsverk4.jpg
platsverk4.jpg
Tabeller och Skuggor
lk.jpg
lk.jpg
sk.jpg
sk.jpg

Test av högintensiv hinderbelysning
Många har varit oroliga för konsekvenserna av den högintensiva belysning som krävs för vindkraftverk högre än 150 meter. Denna oro har till stor del berott på att erfarenheterna av högintensiv hinderbelysning på vindkraftverk varit mycket begränsad. Rabbalshede Kraft har nu, i samarbete med Stena Renewable, genomfört ett test av högintensiv hinderbelysning på Huds Moar i Tanums kommun.

Vindparken på Huds Moar består av sex vindkraftverk med totalhöjden 145 meter som vanligtvis har hinderbelysning med medelintensivt rött blinkande ljus. På ett av verken monterades för en tid en lampa med högintensivt vitt blinkande ljus. Under testperioden filmades parken under olika förhållanden och från olika platser i omgivningen. Genom testet har vi fått erfarenhet av hur högintensiv hinderbelysning kan fungera och se ut. Denna kunskap vill vi gärna dela med oss av och filmerna finns nu tillgängliga på vår hemsida.

För mer information, kontakta oss på info@rabbalshedekraft.se

Fakta om testet:
Från gryning till skymning ska den högintensiva lampan enligt reglementet ha en intensitet på 100 000 cd +/- 25% och 40-60 blink per minut (BPM).
Lampan som testats på Huds Moar är av en modell med fast lampa och en roterande del med 6st linser, intensitet är 75 000 cd och 40 BPM. Nattetid ska hinderbelysningen enligt reglementet ha en intensitet på 2000 cd +/-25% och 40-60 BPM. Nattlampan som testats på Hud är av så kallad LED-typ med intensiteten 2000 cd och 40 BPM.

Kraven för hinderbelysning finns att läsa i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av byggnader, master och andra föremål.


Film 1 - Skymmning


Film 2 - Rött ljus


Film 3 - Inzoomat


Film 4 - Snöfall


Film 5 - Snöfall


Film 6 - snöfall, mörkare