Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället i Dals-Eds kommun består av 21 vindkraftverk á SIEMENS 2,3 MW varav Rabbalshede Kraft äger 10 verk.

Fakta om vindparken

Startdatum
maj 2011
Årsproduktion
66 GWh
Totaleffekt
23 MW
Vindkraftverk
10 st
Fabrikat
Siemens
  • Vindpark Töftedalsfjället omfattar totalt 21 verk á 2,3 MW. Rabbalshede Kraft har projekterat, upphandlat och byggt hela vindparken.
  • Markarbeten har skett i samarbete med Skanska som svarat för byggnation av vägar och fundament. se pressmeddelande>>
  • Rabbalshede Kraft äger 10 verk, Göteborg Energi AB äger 9 verk, föreningen VästanVind äger ett och en markägare äger ett verk.
  • Rabbalshede Kraft har samordningsansvar för drift och underhåll av vindparken.
  • Siemens har levererat turbinerna.
  • I samband med invigningen den 22 maj 2011 hölls en namntävling på Sörrumsskolan i Dals-Ed. Verk nr 12 där invigningsceremonin hölls döptes till Edvind.
  • Se film från invigningen här
Väg 164 nordväst om Lianeåsen
Väg 164 nordväst om Lianeåsen
Töftedal kyrka
Töftedal kyrka
Vindpark Töftedalsfjället
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto www.perpixel.se
Foto www.perpixel.se
Foto www.perpixel.se
Foto www.perpixel.se
Foto www.perpixel.se
Foto www.perpixel.se
Foto www.perpixel.se
Foto www.perpixel.se
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Invigning 2011-05-22
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Rabbalshede Krafts VD Thomas Linnard, foto Benny Ottosson
Rabbalshede Krafts VD Thomas Linnard, foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Invigningsceremoni, tal av Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft. Foto Benny Ottosson
Invigningsceremoni, tal av Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft. Foto Benny Ottosson
Invigningsceremoni, tal av Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft. Foto Benny Ottosson
Invigningsceremoni, tal av Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft. Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Invigningsceremoni, tal av Bengt Göran Dalman VD Göteborg Energi. Foto Benny Ottosson
Invigningsceremoni, tal av Bengt Göran Dalman VD Göteborg Energi. Foto Benny Ottosson
Invigningsceremoni, tal av Hans Carlsson Siemens. Foto Benny Ottosson
Invigningsceremoni, tal av Hans Carlsson Siemens. Foto Benny Ottosson
Invigningsceremoni, tal av Martin Carling, kommunstyrelsens ordförande Dals-Eds kommun. Foto Benny Ottosson
Invigningsceremoni, tal av Martin Carling, kommunstyrelsens ordförande Dals-Eds kommun. Foto Benny Ottosson
Invigningsceremoni, tal av Tomas Kåberger, Energimyndigheten. Foto Benny Ottosson
Invigningsceremoni, tal av Tomas Kåberger, Energimyndigheten. Foto Benny Ottosson
Invigningsceremoni, tal av Tomas Kåberger, Energimyndigheten. Foto Benny Ottosson
Invigningsceremoni, tal av Tomas Kåberger, Energimyndigheten. Foto Benny Ottosson
Byggnation
Byggnation fundament - foto Benny Ottosson
Byggnation fundament - foto Benny Ottosson
Byggnation fundament - foto Benny Ottosson
Byggnation fundament - foto Benny Ottosson
Infrastruktur - foto Benny Ottosson
Infrastruktur - foto Benny Ottosson
Gjutning av fundament - foto Benny Ottosson
Gjutning av fundament - foto Benny Ottosson
Gjutning av fundament - foto Benny Ottosson
Gjutning av fundament - foto Benny Ottosson
Gjutning av fundament - foto Benny Ottosson
Gjutning av fundament - foto Benny Ottosson
Gjutning av fundament - foto Benny Ottosson
Gjutning av fundament - foto Benny Ottosson
Gjutning av fundament - foto Benny Ottosson
Gjutning av fundament - foto Benny Ottosson
Gjutning av fundament - foto Benny Ottosson
Gjutning av fundament - foto Benny Ottosson
Gjutning av fundament - foto Benny Ottosson
Gjutning av fundament - foto Benny Ottosson
Delar till vindkraftverken i Uddevalla hamn - foto Benny Ottosson
Delar till vindkraftverken i Uddevalla hamn - foto Benny Ottosson
Delar till vindkraftverken i Uddevalla hamn - foto Benny Ottosson
Delar till vindkraftverken i Uddevalla hamn - foto Benny Ottosson
Delar till vindkraftverken i Uddevalla hamn - foto Benny Ottosson
Delar till vindkraftverken i Uddevalla hamn - foto Benny Ottosson
Delar till vindkraftverken i Uddevalla hamn - foto Benny Ottosson
Delar till vindkraftverken i Uddevalla hamn - foto Benny Ottosson
Leverans av delar till vindkraftverken - foto Benny Ottosson
Leverans av delar till vindkraftverken - foto Benny Ottosson
Leverans av delar till vindkraftverken - foto Benny Ottosson
Leverans av delar till vindkraftverken - foto Benny Ottosson
Leverans av delar till vindkraftverken - foto Benny Ottosson
Leverans av delar till vindkraftverken - foto Benny Ottosson
Leverans av delar till vindkraftverken - foto Benny Ottosson
Leverans av delar till vindkraftverken - foto Benny Ottosson
Leverans av delar till vindkraftverken - foto Benny Ottosson
Leverans av delar till vindkraftverken - foto Benny Ottosson
Montage av vindkraftverk - foto Benny Ottosson
Montage av vindkraftverk - foto Benny Ottosson
Servicebyggnad - foto Benny Ottosson
Servicebyggnad - foto Benny Ottosson
Montage av vindkraftverk - foto Benny Ottosson
Montage av vindkraftverk - foto Benny Ottosson
Rotorblad - foto Maria Allebring
Rotorblad - foto Maria Allebring
Leverans av vingar - foto Maria Allebring
Leverans av vingar - foto Maria Allebring
Byggnation vindpark Töftedalsfjället - foto Benny Ottosson
Byggnation vindpark Töftedalsfjället - foto Benny Ottosson
Montage av verk - foto Maria Allebring
Montage av verk - foto Maria Allebring
Montage av verk - foto Maria Allebring
Montage av verk - foto Maria Allebring
Byggnation vindpark Töftedalsfjället - foto Benny Ottosson
Byggnation vindpark Töftedalsfjället - foto Benny Ottosson
Byggnation vindpark Töftedalsfjället - foto Benny Ottosson
Byggnation vindpark Töftedalsfjället - foto Benny Ottosson
Byggnation vindpark Töftedalsfjället - foto Benny Ottosson
Byggnation vindpark Töftedalsfjället - foto Benny Ottosson
Byggnation vindpark Töftedalsfjället - foto Benny Ottosson
Byggnation vindpark Töftedalsfjället - foto Benny Ottosson
Byggnation vindpark Töftedalsfjället - foto Benny Ottosson
Byggnation vindpark Töftedalsfjället - foto Benny Ottosson
Byggnation vindpark Töftedalsfjället - foto Benny Ottosson
Byggnation vindpark Töftedalsfjället - foto Benny Ottosson
Byggnation vindpark Töftedalsfjället - foto Benny Ottosson
Byggnation vindpark Töftedalsfjället - foto Benny Ottosson
Byggnation vindpark Töftedalsfjället - foto Benny Ottosson
Byggnation vindpark Töftedalsfjället - foto Benny Ottosson
Byggnation vindpark Töftedalsfjället - foto Benny Ottosson
Byggnation vindpark Töftedalsfjället - foto Benny Ottosson
Byggplatsvisning - foto Maria Allebring
Byggplatsvisning - foto Maria Allebring
Byggplatsvisning - foto Maria Allebring
Byggplatsvisning - foto Maria Allebring
Byggplatsvisning intervju med Thomas Linnard - foto Maria Allebring
Byggplatsvisning intervju med Thomas Linnard - foto Maria Allebring
Byggplatsvisning - Thomas Linnard Rabbalshede Kraft, Hans Carlsson Siemens och Jonas Cognell Göteborg Energi - foto Maria Allebring
Byggplatsvisning - Thomas Linnard Rabbalshede Kraft, Hans Carlsson Siemens och Jonas Cognell Göteborg Energi - foto Maria Allebring
Byggplatsvisning - foto Maria Allebring
Byggplatsvisning - foto Maria Allebring
Byggplatsvisning - Thomas Linnard, Rabbalshede Kraft och Jonas Cognell, Göteborg Energi - foto Maria Allebring
Byggplatsvisning - Thomas Linnard, Rabbalshede Kraft och Jonas Cognell, Göteborg Energi - foto Maria Allebring
Drift och underhållstekniker Rabbalshede Kraft - foto Maria Allebring
Drift och underhållstekniker Rabbalshede Kraft - foto Maria Allebring
Byggansvarig Rabbalshede Kraft, Hans Svensson - foto Maria Allebring
Byggansvarig Rabbalshede Kraft, Hans Svensson - foto Maria Allebring