Årjäng Sydväst

Vindparken omfattar 13 vindkraftverk av modell Vestas V112-3MW.

Fakta om vindparken

Startdatum
dec 2014
Årsproduktion
116 GWh
Totaleffekt
40 MW
Vindkraftverk
13 st
Fabrikat
Vestas
  • Vindpark Årjäng Sydväst omfattar 13 vindkraftverk av modell Vestas 112-3MW
  • Beräknad årsproduktion 116 GWh
  • Byggnation påbörjades i juli 2013
  • Svevia ansvarade för byggnation av vägar och infrastruktur inklusive IKN-nät
  • Området är beläget på höjderna sydväst om Årjäng
  • Ansökningshandlingar lämnades in till Länsstyrelsen i Värmlands län i december 2010. Årjängs kommun har därefter tillstyrkt vindparken vilket är en förutsättning för att Länsstyrelsen ska ge tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Värmlands län beviljade miljötillstånd i april 2012, tillståndet vann laga kraft i december 2012
  • Den 11 september 2009 hölls ett förnyat samråd med Länsstyrelsen i Värmlands län
  • Den 2-23 november 2009 hölls samråd i form av en utställning på Årjängs bibliotek

* Bilderna från byggnation och invigning är tagna av fotograf Lars Brander

F1. Marknadsbacken
F1. Marknadsbacken
F2. Mölnerud
F2. Mölnerud
F3. Sundstabyn
F3. Sundstabyn
F4. Fölsbyn Fornborg
F4. Fölsbyn Fornborg
F5. Selen gravfält
F5. Selen gravfält
F6. Såviken
F6. Såviken
F7. V Fågelvik
F7. V Fågelvik
F8. Hän
F8. Hän
F9. Långelanda
F9. Långelanda
F10. E18Bäckevarv
F10. E18Bäckevarv
F11. Risiviken
F11. Risiviken
F12. Näs
F12. Näs
F13. Låbbyn
F13. Låbbyn
F14. Sommarvik
F14. Sommarvik
F15. Lund Furskog
F15. Lund Furskog
Byggnation
01.jpg
01.jpg
02.jpg
02.jpg
03.jpg
03.jpg
04.jpg
04.jpg
05.jpg
05.jpg
06.jpg
06.jpg
07.jpg
07.jpg
08.jpg
08.jpg
09.jpg
09.jpg
10.jpg
10.jpg
11.jpg
11.jpg
12.jpg
12.jpg
13.jpg
13.jpg
14.jpg
14.jpg
15.jpg
15.jpg
16.jpg
16.jpg
Invigning
Björn-Johansson.jpg
Björn-Johansson.jpg
Daniel-Schützer.jpg
Daniel-Schützer.jpg
Per-Selldén.jpg
Per-Selldén.jpg
Thomas-Linnard.jpg
Thomas-Linnard.jpg
Årjäng---001.jpg
Årjäng---001.jpg
Årjäng---003.jpg
Årjäng---003.jpg
Årjäng---004.jpg
Årjäng---004.jpg
Årjäng---005.jpg
Årjäng---005.jpg
Årjäng---006.jpg
Årjäng---006.jpg
Årjäng---007.jpg
Årjäng---007.jpg
Årjäng---008.jpg
Årjäng---008.jpg
Årjäng---009.jpg
Årjäng---009.jpg
Årjäng---012.jpg
Årjäng---012.jpg
Årjäng---013.jpg
Årjäng---013.jpg
Årjäng---014.jpg
Årjäng---014.jpg
Årjäng---015.jpg
Årjäng---015.jpg