Årjäng Nordväst

Vindparken omfattar nio vindkraftverk av modell Vestas V112-3MW.

Fakta om vindparken

Startdatum
dec 2014
Årsproduktion
78 GWh
Totaleffekt
27 MW
Vindkraftverk
9 st
Fabrikat
Vestas
  • Vindpark Årjäng Nordväst omfattar nio vindkraftverk av modell Vestas 112-3 MW
  • Beräknad årsproduktion 78 GWh
  • Byggnation påbörjades i juli 2013
  • Svevia ansvarade för byggnation av vägar och infrastruktur inklusive IKN-nät
  • Området är beläget på höjderna nordväst om Årjäng
  • Länsstyrelsen i Värmlands län har beviljat miljötillstånd för nio verk med totalhöjden 180 m. Miljötillståndet vann laga kraft under juni 2012.
  • Tillståndsansökan lämnades in till Länsstyrelsen i Värmlands län november 2010
  • Vindmätning med en 100 m hög vindmätningsmast har genomförts
  • Den 11 september 2009 hölls ett förnyat samråd med Länsstyrelsen i Värmlands län
  • Den 2-23 november 2009 hölls samråd i form av en utställning på Årjängs bibliotek.

* Bilderna från byggnation och invigning är tagna av fotograf Lars Brander

NV1 Såviken
NV1 Såviken
Byggnation
01.jpg
01.jpg
02.jpg
02.jpg
03.jpg
03.jpg
04.jpg
04.jpg
05.jpg
05.jpg
06.jpg
06.jpg
07.jpg
07.jpg
08.jpg
08.jpg
09.jpg
09.jpg
10.jpg
10.jpg
11.jpg
11.jpg
12.jpg
12.jpg
13.jpg
13.jpg
14.jpg
14.jpg
15.jpg
15.jpg
16.jpg
16.jpg
Invigning
Björn-Johansson.jpg
Björn-Johansson.jpg
Daniel-Schützer.jpg
Daniel-Schützer.jpg
Per-Selldén.jpg
Per-Selldén.jpg
Thomas-Linnard.jpg
Thomas-Linnard.jpg
Årjäng---001.jpg
Årjäng---001.jpg
Årjäng---003.jpg
Årjäng---003.jpg
Årjäng---004.jpg
Årjäng---004.jpg
Årjäng---005.jpg
Årjäng---005.jpg
Årjäng---006.jpg
Årjäng---006.jpg
Årjäng---007.jpg
Årjäng---007.jpg
Årjäng---008.jpg
Årjäng---008.jpg
Årjäng---009.jpg
Årjäng---009.jpg
Årjäng---012.jpg
Årjäng---012.jpg
Årjäng---013.jpg
Årjäng---013.jpg
Årjäng---014.jpg
Årjäng---014.jpg
Årjäng---015.jpg
Årjäng---015.jpg