Vindparker

Vindparker i drift

  Vindkraftverk Totaleffekt (MW) Årsproduktion (GWh)
Summa 93 265 749

Vindparker under förvaltning

  Vindkraftverk Totaleffekt (MW) Årsproduktion (GWh)
Summa 70 150,7 409

Pågående projekt

Här kan intressenter få tillgång till kartmaterial, utredningar, fotomontage och andra dokument som arbetas fram under projektets gång.