Servicetjänster

Om du  äger vindkraftverk kan vi hjälpa till med att sköta drift och förvaltning. Med ett drift- och förvaltningsavtal från oss kan du känna dig trygg oavsett om du är ägare till enstaka verk eller till flera vindparker.

Vi har lång erfarenhet och vana av att projektera, bygga och äga vindkraftverk vilket också gett oss en gedigen erfarenhet av drift- och förvaltning av vindkraftverk. Vi vet vikten av att optimera så att vindkraftverken är i drift när det blåser som bäst. Vi vet också att det krävs ett proaktivt och professionellt arbetssätt för att man ska lyckas.

För oss är det viktigt att du kan känna dig trygg med att ditt ägande ska vara enkelt samtidigt som det ger dig bästa möjliga avkastning på din investering. Tack vare våra skalfördelar och vår höga kompetens kan vi ge dig ett attraktivt erbjudande.

Vi erbjuder tjänster i ett stort spann inom teknisk, ekonomisk och kommersiell förvaltning. Vill du veta mer läs i informationsbroschyren eller kontakta oss för en genomgång av våra tjänster.


Rabbalshede Kraft förvaltar vindparker för bland annat Power Wind Parterns och LEVA i Lysekil. 

”Det är viktigt för oss med hög tillgänglighet och låga livscykelkostnader och därför var Rabbalshede Kraft för oss ett naturligt val då vi skulle välja förvaltare hösten 2015. Nu förvaltar de våra 47 vindkraftverk som ligger i sex parker som sträcker sig från Dorotea i norr till Jönköping i söder.” Tord Östlund, VD Power Wind Partners AB

 ”Vi på LEVA i Lysekil är mycket nöjda med resultatet av upphandlingen av leverantör för service och underhåll på våra två vindkraftverk. Rabbalshede Kraft är en erfaren och kunnig aktör inom vindkraftsbranschen vilket innebär en ökad trygghet för oss som vindkraftägare” Susanne Malm, VD LEVA i Lysekil AB

Kontaktpersoner

Björn Johansson
Teknisk Förvaltare

Tel. +46 (0) 703-04 44 05
bjorn.johansson@rabbalshedekraft.se 

Lars Jacobsson 
Drift- och Underhållsansvarig

Tfn: +46 (0) 525-197 14
lars.jacobsson@rabbalshedekraft.se