Vi hälsar Peter Bjelkengren välkommen till Rabbalshede Kraft

2010-09-01

Vi hälsar Peter Bjelkengren välkommen till Rabbalshede Kraft AB (publ)  

Rabbalshede Kraft har anställt Peter Bjelkengren som Inköpsansvarig i bolaget. Peter har lång erfarenhet av inköp, både från fordonsindustrin och under de senaste åren som inköpskonsult.

Rabbalshede Kraft arbetar enligt en industriell inköpsprocess vid upphandling av vindkraftverk, entreprenadarbeten och vindmätningsutrustning. Inköpsprocessen syftar till att säkerställa att upphandling och inköp utförs så att bästa möjliga totalekonomi över vindkraftverkens livslängd uppnås.

Vi är mycket glada att Peter har börjat hos oss på Rabbalshede Kraft och ser fram emot den erfarenhet han kan tillföra bolaget i sitt arbete. Peter kommer även att ingå i bolagets ledningsgrupp, säger VD Thomas Linnard.