Styrelseledamot Anders Kullendorff har avlidit

2010-10-23

Professor Anders Kullendorff har avlidit

Vår styrelsemedlem och aktieägare professor Anders Kullendorff har den 23 oktober 2010, efter en längre tids sjukdom, lämnat oss. Vi tänker nu i första hand på hans familj och närmaste vänner som har drabbats av denna förlust.

Anders har alltsedan starten av bolaget bidragit med sin sakkunskap och stora entusiasm. Hans plats i styrelsen blir svår att ersätta.

Vi i styrelsen och personalen påminner oss om alla trevliga och givande stunder som vi har haft tillsammans med Anders och vi kommer att sakna honom i vårt fortsatta arbete.

Torgny Bergh
Styrelsens ordförande