Rabbalshede Kraft bygger åt Mölndal Energi

2016-04-04

Rabbalshede kraft har tecknat ett avtal om byggnation och försäljning av ett vindkraftverk till Mölndal Energi.

Vindkraftverket kommer att ligga i anslutning till Rabbalshede krafts befintliga vindpark i Hällevadsholm.

Försäljningen är ett led i Rabbalshede Krafts strategi att erbjuda olika typer av lösningar till marknaden. Affären stärker också Mölndals energis position på marknaden som en kraftfull aktör inom förnybar energi. Företagets elproduktion baseras helt på biobränsle och vindkraft.

Verket beräknas vara klart och färdigt för drift innan årsskiftet.