Rabbalshede Kraft anställer ekonomichef

2012-04-18

Rabbalshede Kraft har anställt Fredrik Samuelsson som ekonomichef.

Fredrik Samuelsson tillträder som ekonomichef på Rabbalshede Kraft under juli månad 2012 och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp. Han ska bland annat att ansvara för att följa och utveckla de rutiner som bolaget byggt upp för att möta kraven på en börsnotering vid NASDAQ OMX Stockholm.

Fredrik har en bred redovisningsbakgrund från Ernst & Young och kommer närmast från MQ där han har haft ansvar för redovisningsavdelningen samt arbetat med bolagets finansiering och börsintroduktion.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Linnard, VD Rabbalshede Kraft
Tel. +46 (0) 706-100 120 , E-mail; thomas.linnard@rabbalshedekraft.se