Bygglovet för det tredje verket på Hällevadsholm Väster har vunnit laga kraft

2013-12-27

Hällevadsholm Väster omfattar tre vindkraftverk varav två i Munkedals kommun och ett tredje i Tanums kommun. Bygglovet för de två vindkraftverken i Munkedals kommun vann laga kraft 2010 och verken driftsattes under 2012. Nu har Rabbalshede Kraft även erhållit bygglov som ger möjlighet att etablera det tredje verket i Tanums kommun.  Hällevadsholm Väster ingår som del i vindpark Dingle-Skogen Vind.