6 maj är nytt datum för bolagets kvartalsrapport

2016-04-25

Styrelsen har beslutat om att senarelägga rapporten för första kvartalet 2016.

Det har beslutats att rapporten kommer att publiceras fredagen den 6 maj, 2016.