Press

För medie-, analytiker- och aktieägarkontakter som avser bolagets löpande verksamhet svarar bolagets IR-chef, Britta Ersman.

Rabbalshede Kraft AB (publ)
Marknadsvägen 1
457 55 Rabbalshede

Tel. 0525-197 00
Fax. 0525-197 99
E-post: info@rabbalshedekraft.se